logo cargo port

Przeładunki | Sztauowanie i mocowanie | Składowanie | Transport

Posiadamy wyszkolenie, poświadczone certyfikatami. Operatorzy sprzętu posiadają dokumenty wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, jak i przez Transportowy Dozór Techniczny.

Mamy też szkolenia z zakresu zabezpieczania ładunku w kontenerze na czas transportu morskiego.