logo cargo port

Przeładunki | Sztauowanie i mocowanie | Składowanie | Transport

Spółka Kuszner Cargo Port realizuje inwestycje w ramach konkursu grantowego „Invest In Pomerania 2020”. Dzięki wsparciu powstaje plac składowy i hala magazynowa dla ciężkich towarów niekonwencjonalnych, głównie na potrzeby transportowe kontenerów morskich w ruchu lądowym. Inwestycja szacowana jest na 2 537 292,34 złotych. Spółka Kuszner Cargo Port na realizację przedmiotowego projektu otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 800 000,00 zł.  Głównym założeniem projektu jest przygotowanie terenu na potrzeby przeładunku i magazynowania towarów ciężkich, często ponadnormatywnych. Warunkiem realizacji tego typu usług jest odpowiednie przygotowanie placu o wysokich naciskach oraz posiadanie specjalistycznego sprzętu rozładunkowego. Opracowana przez spółkę metoda rozładunkowo – załadunkowa, polegająca na zsynchronizowanym działaniu trzech maszyn, daje możliwość sprawnego realizowania zleconych usług. Dodatkowym impulsem realizacji projektu jest zaspokojenie komplementarnej usługi do usług transportowych kontenerów morskich w ruchu lądowym, świadczonych przez podmiot powiązany z grantobiorcą.