logo cargo port

Przeładunki | Sztauowanie i mocowanie | Składowanie | Transport

Ważenie VGM zgodne z konwencją SOLAS

Ważenie VGM (Verified Gross Mass) to proces określania i weryfikowania całkowitej masy kontenera, który zostanie załadowany na statek w transporcie morskim. Wprowadzenie wymogu ważenia VGM wynika z przepisów Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS), które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno statków, jak i pracowników portowych. Oto kilka kluczowych aspektów ważenia VGM:

  1. Ważenie przed załadunkiem: zgodnie z przepisami SOLAS, każdy kontener, który ma być załadowany na statek, musi zostać zważony przed załadunkiem. Ważenie może być przeprowadzane na różne sposoby, takie jak ważenie całego kontenera w całości lub ważenie osobno towaru wewnątrz kontenera i dodanie masy własnej kontenera.

  2. Odpowiedzialność za ważenie: ważenie VGM jest odpowiedzialnością przewoźnika morskiego lub wyznaczonej osoby trzeciej, takiej jak terminal kontenerowy lub agencja ważąca. Nadzoruje się go, aby zapewnić rzetelność wyników.

  3. Dokładność i kalibracja: urządzenia do ważenia muszą być dokładne i regularnie kalibrowane, aby zapewnić rzetelne wyniki. Ważenie musi być wykonywane w zgodzie z międzynarodowymi standardami i przepisami.

  4. Weryfikacja masy brutto: masa brutto kontenera, zwana też wagą VGM, musi być dokładnie udokumentowana i przekazywana przed załadunkiem do przewoźnika morskiego, który jest odpowiedzialny za prawidłowe umieszczenie tej informacji w dokumentacji ładunkowej.

  5. Konsekwencje niezgodności: w przypadku braku weryfikowanej masy brutto, przewoźnik morski nie ma prawa załadować kontenera na statek. To ma na celu zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom na morzu związanym z niewłaściwym rozłożeniem ładunku.

  6. Elektroniczna wymiana informacji: ważenie VGM i przekazywanie danych o masie brutto coraz częściej odbywa się elektronicznie, co pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na proces ważenia i poprawia efektywność obsługi portowej.

Ważenie VGM stanowi ważny krok w zapewnieniu bezpieczeństwa na morzu i zapobieganiu wypadkom spowodowanym niewłaściwym rozkładem ładunku na statkach. Przestrzeganie przepisów SOLAS dotyczących ważenia VGM jest kluczowe w transporcie morskim, zarówno dla bezpieczeństwa załogi statku, jak i ochrony towarów oraz środowiska morskiego.